Poduzeće Gregić-promet d.o.o. kroz dosadašnje poslovanje razvilo je cjelovit suvremen program opreme, nastavnih sredstava i pribora potrebnog za izvođenje praktičnih radova učenika i demonstracijskih pokusa nastavnika u nastavi fizike, kemije, biologije, tehničkog odgoja te prirode i društva u osnovnim i srednjim školama. Program pribora i nastavnih sredstava zadovoljava pretpostavke za suvremeno izvođenje praktične nastave:
 • brzinu i uspješnost organiziranja nastavnog procesa
 • ekonomičnost i pokretljivost s obzirom na prostor (specijalni ormari, manipulativna kolica, unificirani plastični pladnjevi)
 • preglednost i funkcionalnost
 • prilagođenost nastavnom planu i programu: sastavni su dio svakog pribora metodske upute i pokusi predviđeni za samostalni rad učenika i demonstracijski pokusi nastavnika
 • mogućnost pojedinačne nadopune dotrajalih i oštećenih dijelova pribora.
U programu specijalizirane nastavne opreme nudimo opremanje:
 • specijaliziranih učionica i kabineta za nastavu fizike, kemije i biologije
 • radionica za tehnički odgoj
 • informatičkih kabineta i učionica
 • knjižnica, zbornica i drugih pratećih prostora u objektima obrazovnih ustanova
 • prostora za odgojno-obrazovnu ili znanstvenu namjenu prema specijalnim zahtjevima
 • dječjih vrtića (osnovna oprema uz sva didaktička sredstva).

Kako prodajni program pokriva kompletno opremanje dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te ostalih odgojno-obrazovnih ustanova, poduzeće nudi slijedeće inžinjering poslove: surađujemo pri izradi normativa izrađujemo investicijske programe dajemo ponude na zahtjev.

Gregić promet
d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge


10000 Zagreb
Graberje 28
tel: 01/3751-932
  01/3751-933
tel/fax: 01/3751-241
mobitel: 098/1757 093

31000 Osijek
Dragonjska 2
tel/fax: 031/27 18 93
mobitel: 098/373 583

e-mail:

gregic.zlatko@zg.t-com.hr