1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Dijaprojektor VEGAMAT 150 AF Šifra: 645010 Cijena: 1.400.00 Kn
150AF, žarulja 150W, daljinski na kablu

Dijaprojektor VEGAMAT 250 AF Šifra: 645011 Cijena: 1.800.00 Kn
250AF, žarulja 250W, daljinski na kablu

Dijaprojektor BRAUN CI-AF 250 Šifra: 645012 Cijena: 3.850.00 Kn
žarulja 250W, timer, programer, bežični daljinski.