1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Reljefna karta Hrvatske (drveni okvir) 100x70 cm Šifra: Cijena: 480,00 Kn
OMJER 1:780.000

Reljefna karta Hrvatske (PVC letvice) 100x70 cm Šifra: Cijena: 395,00 Kn
OMJER 1:780.000

Reljefna karta Istre (drveni okvir) 70x100 cm Šifra: Cijena: 480,00 Kn
OMJER 1:120.000

Reljefna karta Istre (PVC letvice) 70x100 cm Šifra: Cijena: 395,00 Kn
OMJER 1:120.000

Reljefna karta Grada Zagreba i okolice (drveni okvir) 100x70 cm Šifra: Cijena: 480,00 Kn
OMJER 1:75.000

Reljefna karta Grada Zagreba i okolice (PVC letvice) 100x70 cm Šifra: Cijena: 395,00 Kn
OMJER  1:75.000

Reljefna karta Europe (drveni okvir) 100x70 cm Šifra: Cijena: 480,00 Kn
OMJER 1:10.000.000

Reljefna karta Europe (PVC letvice) 100x70 cm Šifra: Cijena: 395.00 Kn
OMJER 1:10.000.000

Reljefna karta svijeta 100x70 cm Šifra: Cijena: uskoro
OMJER 1:45.000.000