1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Ručni kontroler (joystick)+3m kabel Šifra: 851012 Cijena: 174,72 Kn
Kontroler koji omogučava upravljanje vozilima.

Valjci (bez kutije) - model 1 Šifra: 851013 Cijena: 204,27 Kn
Komplet za izvođenje viježbe sa valjcima.

Kugle (bez kutije) - model 2 Šifra: 851014 Cijena: 268,07 Kn
Komplet za izvođenje vježbe sa kuglama.U kompletu se naolaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja viježbe.

Lančanik (sa kutijom) - model 3 Šifra: 851008 Cijena: 412,30 Kn

Komplet za izvođenje viježbe sa lančanim prijenosom.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja viježbe.


Zubna letva (sa kutijom) - model 4 Šifra: 851007 Cijena: 179,96 Kn

Komplet za izvođenje viježbe sa zubnom letvom.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja vježbe.


Poluga (sa kutijom) - model 5 Šifra: 851015 Cijena: 273,97 Kn

Komplet za izvođenje viježbe sa polugom.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja viježbe.


Komplet 02 - prikolice - model 6 Šifra: 851016 Cijena: 148,15 Kn

Komplet za izvođenje viježbi sa prikolicama.

Komplet sadrži elemente za istovremenu izradu jednog od tri modela prikolice.

U kompletu se nalaze upute za izradu sva tri modela.


Komplet 03 - vozilo A1/A2 - model 7 Šifra: 851017 Cijena: 464,48 Kn

Komplet za izvođenje viježbi sa vozilom i prikolicama.

Komplet sadrži elemente za istovremenu izradu jednog osnovnog modela vozila sa mogučnošću promjene pogonskih kotača.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela.


Kardan - model 5 Šifra: 851018 Cijena: 133,46 Kn

Komplet zab izvođenje sa kardanskim prijenosom.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja viježbe.


Konstrukcije - model 8 Šifra: 851019 Cijena: 325,44 Kn

Komplet za izvođenje viježbi iz statike. Komplet sadrži elemente za izradu osnovnih viježbi iz konstrukcija i modela pet različitih vrsta mostova.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja viježbe.


Mehanicki semafor, pogon motor - model 7 Šifra: 851020 Cijena: 860,88 Kn

Komplet sadrži elemente za izradu jednog modela mehaničkog semafora pogonjenog elektromotorom.

Semafor je "programiran" pomoču bregastog vratila.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela.


Mehanicki semafor, ručni pogon - model 7 Šifra: 851021 Cijena: 672,33 Kn

Komplet sadrži elemente za izradu jednog modela mehaničkog semafora pogonjenog rukom.  Semafor je "programiran" pomoču bregastog vratila.

 U kompletu se nalaze upute za izradu modela.


Strujni krug - model 6 Šifra: 851022 Cijena: 484,33 Kn

Komplet sadrži elemente za viježbe iz spajanja strujnih krugova. Viježbe se rade sa svijetlima ili elektromotorom.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela.


Tarenice - model 4 Šifra: 851023 Cijena: 269,03 Kn
Komplet za izvođenje viježbe sa tarenicama. U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja viježbe.

Trenje - model 3 Šifra: 851024 Cijena: 374,31 Kn

Komplet za izvođenje viježbe sa trenjem.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja viježbe.


Vijčano vratilo - model 2 Šifra: 851025 Cijena: 227,59 Kn

Komplet za izvođenje viježbe sa vijčanim vratilom.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja viježbe.


Zupčani prijenos - model 1 Šifra: 851026 Cijena: 275,13 Kn

Komplet za izvođenje viježbe sa zupčanim prijenosom.

U kompletu se nalaze upute za izradu modela i prikaz izvođenja viježbe.


Perilica Šifra: 851027 Cijena:
Funkcionalni model perilice za rublje.

Pneumatika Šifra: 851028 Cijena: 262,41 Kn
Model rampe koja se podiže  pomoču pneumatike i osnovni model funkcioniranja pneumatike.

Usisavač Šifra: 851029 Cijena: 437,85
Model usisavača za prašinu.

Mobile basic 1 Šifra: 851006 Cijena: 381,21 Kn

Osnovni model "inteligentnog" vozila s tri kotača koje se može dopuniti senzorima (Foto i tipkala). Vozilo se može upravljati putem paralelnog (CSMB),inteligent interfaceom ili mikrokontrolerom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela.

Potrebni ili moguči doaci i proširenja uz osnovni model:

CSMB- paralelno ulazno izlazno sučelje (interface) 8 iz/5ul- eukativno

IK1- univerzalni kabel 26 žilni (kit)

CSF- mobile basic Foto (kit + upute)

CST- mobil basic Tipkala (kit + upute)


Mobil basic 2 Šifra: 851030 Cijena: 546,70 Kn

Osnovni model "inteligentnog" vozila s četiri kotača koje se može dopuniti senzorima (foto i tipkala). Vozilo se može upravljati putem paralelnog (CSMB), inteligent interfaceom ili mikrokontrolerom. U kompletu se nalaze upute za izradu modela.

Potrebni ili moguči dodaci i proširenja uz osnovni model:

CSMB- paralelno ulazno izlazno sučelje (interface) 8 iz/5 ul - edukativno

IK1 - univerzalni kabel 26 žilni (kit)

CSF - mobil basic foto (kit + upute)

CST  - mobil basic tipkala (kit + upute)


Mobile basic foto Šifra: 851004 Cijena: 158,77 Kn
Foto senzori za dogranju modela Mobil Basic 1 ili Mobil Basic 2. U kompletuse nalaze upute za izradu modela.

Interface paralelni 8 izlaza (4 motora) Šifra: 851003 Cijena: 451,49 Kn

Paralelno sučelje za upravljanje max 4 motora ili 8 svijetla i kontrolu 5 ili više senzora. Izlazi se mogu kombinirati -3 motora i 2 svijetla... Ulazni signali sa senzora se isto mogu kombinirati. Programiranje u BASIC programskom jeziku.

Potrebni ili moguči dodaci i proširenja uz osnovni model:

IK1-  univerzalni kabel 26 žilni (kit)


Mobil basic tipkala Šifra: 851005 Cijena: 107,75 Kn
Dodirni senzori za dogradnju modela Mobil Basic 1 ili Mobil Basic 2. U kompletu se nalaze upute za izradu modela.

Univerzalni kabel 26 žilni Šifra: 851002 Cijena: 140,62 Kn
Kabel koji se koristi za spajanje modela i paralelnog sučelja (CSMB). Kabel se spaja na izlaze sa 16 žica i ulaze sa 10 žica. Kabel omogučuje korištenje svih ulaza i izlaza istovremeno ili manje, prema potrebi modela.

Fischer set - 30408 - industry robots Šifra: 851009 Cijena: 1.275,00 Kn

Za uzrast 12 godina na više. Moguča izrada 4 modela robotskih ruku upravljanih putem računala. Paket sadrži elemente za gradnju i pogonske motore. Sučelje i program LLWIN nisu uključeni u paket. Komplet sadrži više od 500 dijelova. CD - LLWIN primjeri.

CSMB - psrslelno ulszno izlazno sučelje (interface) 8 iz/5 ul - edukativno

IK1 - univerzalni kabel 26 žilni (kit)

30402 - inteligent interface

30407 - Software LLWin 2.1/ LLWin 3.0

30182 - Energy Set (ispravljač 9V/DC/1000mA i Power kontroler)

          - Accu Set (punjač i akumulator 8.4v/940 mAh)


Robotska ruka Šifra: 851010 Cijena: 1.647,00 Kn

Kutija za paralelno sučelje Šifra: 851001 Cijena: 451,49

ZAJEDNIČKI ALAT za obradu drveta i metala u ormaru Šifra: 210001 Cijena: 25.099,80 Kn

INDIVIDUALNI ALAT za obradu drveta i metala u ormaru Šifra: 210002 Cijena: 40.168,70 Kn