1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Stol radionički DM Šifra: 310371 Cijena: 1.500,00 kn

Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi dimenzija 40 x 40 mm. Radna površina je od bukove vezane ploče 30 mm.

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                       150            75          75


Radionički stol sa limom DM-P Šifra: 310269 Cijena: 1.632.00 Kn

Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi dimenzija 40 x 40 mm. Radna površina je od bukove vezane ploče 30 mm.

Radna ploča zaštićena je limom.

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                       150            75          76


Stol radionički sa ultrapasom DM-U Šifra: 310270 Cijena: 872,00 Kn

Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi dimenzija 40 x 40 mm. Radna površina je od bukove vezane ploče 30 mm.

Radna ploča zaštićena je ultrapasom.

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                       150            75          76


Polica za radionički stol DM-PO Šifra: 310271 Cijena: 233.00 Kn

Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi dimenzija 40 x 40 mm. Radna površina je od bukove vezane ploče 30 mm.

DIMENZIJE      dužina       širina     

                       150            40        


Ladica za radionički stol DM-PR Šifra: 310272 Cijena: 517.00 Kn

Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi dimenzija 40 x 40 mm. Radna površina je od bukove vezane ploče 30 mm.

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        68             58          12


Sjedalica bez naslona DS Šifra: 110101 Cijena: 243.00 Kn

Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi dimenzija 40 x 40 mm.

DIMENZIJE     dužina       širina      visina

                        40             40          45


Ormar za alat O105-O Šifra: 110104 Cijena: 2.200,00 Kn

Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi dimenzija 40 x 40 mm. Radna površina je od bukove vezane ploče 30 mm.

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        90            55          200