1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Pult za studente - 4 radna mjesta (KERAMIKA) Šifra: Cijena: 26.094,90 Kn

Pult za studente/laborante

- bez instalacijskog ormarića, armatura za plin, elektroblok, polica za reagense

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                                                         135            135            95

 


Pult za studente - 4 radna mjesta (KERROCK) Šifra: Cijena: 20.806,50 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             135            135            92


Pult za studente - 4 radna mjesta (ULTRAPAS) Šifra: Cijena: 12.911,60 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             135            135            92


Pult za studente - 6 radnih mjesta (KERAMIKA) Šifra: Cijena: 36.017,80 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             195            135            95


Pult za studente - 6 ranih mjesta (KERROCK) Šifra: Cijena: 28.394,60 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             195            135            92


Pult za studente - 6 radnih mjesta (ULTRAPAS) Šifra: Cijena: 16.954,60 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             195            135            92


Pult za studente - 8 radnih mjesta (KERAMIKA) Šifra: Cijena: 47.507,20 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             255            135            95


Pult za studente - 8 radnih mjesta (KERROCK) Šifra: Cijena: 37.536,20 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             255            135            92


Pult za studente - 8 radnih mjesta (ULTRAPAS) Šifra: Cijena: 22.597,90 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             255            135            92


Profesionalni laboratorij - 4 radna mjesta (KERAMIKA) Šifra: Cijena: 49.107,50 Kn

-sa instalacijskim ormarićem, armatura za hladnu vodu, armatura za plin, elektroblok,polica za reagense

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             210            135            95


Profesionalni laboratorij - 4 radna mjesta (KERROCK) Šifra: Cijena: 40.285,70 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             210            135            92


Profesionalni laboratorij - 4 radna mjesta (ULTRAPAS) Šifra: Cijena: 25.632,10 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             210            135            92


Profesionalni laboratorij - 6 radnih mjesta (KERAMIKA) Šifra: Cijena: 58.983,60 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             270            135            95


Profesionalni laboratorij - 6 radnih mjesta (KERROCK) Šifra: Cijena: 47.827,00 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             270            135            92


Profesionalni laboratorij - 6 radnih mjesta (ULTRAPAS) Šifra: Cijena: 29.675,10 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             270            135            92


Profesionalni laboratorij - 8 radnih mjesta (KERAMIKA) Šifra: Cijena: 70.473,00 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             330            135            95


Profesionalni laboratorij - 8 radnih mjesta (KERROCK) Šifra: Cijena: 56.968,60 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             330            135            92


Profesionalni laboratorij - 8 radnih mjesta (ULTRAPAS) Šifra: Cijena: 35.331,40 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             330            135            92


Profesionalni laboratorij - 10 radnih mjesta (KERAMIKA) Šifra: Cijena: 84.069,70 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             405            135            95


Profesionalni laboratorij - 10 radnih mjesta (KERROCK) Šifra: Cijena: 67.672,80 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             405            135            92


Profesionalni laboratorij - 10 radnih mjesta (ULTRAPAS) Šifra: Cijena: 41.579,20 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             405            135            92


Profesionalni laboratorij - 12 radnih mjesta (KERAMIKA) Šifra: Cijena: 94.183,70 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             465            135            95


Profesionalni laboratorij - 12 radnih mjesta (KERROCK) Šifra: Cijena: 75.202,40 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             465            135            92


Profesionalni laboratorij - 12 radnih mjesta (ULTRAPAS) Šifra: Cijena: 45.622,20 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             465            135            92


Profesionalni laboratorij - 14 radnih mjesta (KERAMIKA) Šifra: Cijena: 105.483,30 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             525            135            95


Profesionalni laboratorij - 14 radnih mjesta (KERROCK) Šifra: Cijena: 84.342,70 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             525            135            92


Profesionalni laboratorij - 14 radnih mjesta (ULTRAPAS) Šifra: Cijena: 51.264,20 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             525            135            92


Profesionalni laboratorij - 16 radnih mjesta (KERAMIKA) Šifra: Cijena: 116.971,40 Kn

                                            DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                                                                         585            135            95


Profesionalni laboratorij - 16 radnih mjesta (KERROCK) Šifra: Cijena: 89.806,60 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             585            135            92


Profesionalni laboratorij - 16 radnih mjesta (ULTRAPAS) Šifra: Cijena: 56.873,70 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             585            135            92


Demonstracijski pult za nastavnika Šifra: Cijena: 24.576,50 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             135             60            92

- ploča keramika, ormarič sa koritom, ladičar, slavina hl. voda, kiselinoodporan sifon,elektroblok 3x220v, priključak za plin, prostor za pisanje sa ladicama  135x60x75


Digestor - tip 382 Šifra: Cijena: 39.977,60 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             120             75            235


Digestor - tip 383 Šifra: Cijena: 47.778,90 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             150             75            235


Digestor - tip 384 Šifra: Cijena: 57.430,10 Kn

DIMENZIJE           dužina         širina        visina

                             180             75            235


Ventilator za digestore s priključcima Šifra: Cijena: 8.049,60 Kn

Ormar za kemikalije - metalni, 100x45x2010 Šifra: 141414 Cijena: na upit

ORMAR JE LAKIRAN VATROOTPORNIM LAKOM.

VATROOTPORNA IZOLACIJA NALAZI SE SA SVIH

STRANA ORMARA.

ISPORUČUJE SE S 4 POLICA,  OD KOJIH SVAKA IMA

POVIŠEN RUB KOJI SPRIJEČAVA PROLIJEVANJE TEKUĆINA

VANTILACIJSKI KANAL FI 40MM, NA LIJEVOJ STRANICI ORMARA KOJI SE MOŽE SPOJITI NA VENTILACIJSKI SUSTAV ŠTO OMOGUĆAVA SIGURNO OTKLANJANJE ŠTETNIH PLINOVA