1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Mobilni stalak za grafoskop Šifra: 145001 Cijena: 926,10 Kn

Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi. Drveni elementi su od oplemenjenog iverala.

DIMENZIJE      dužina      širina     visina

                      50(65)       60          75


Stalak za zemljovide Šifra: 141136 Cijena: 650,70

Metalni konstrukcija je od kvadratnih cijevi. Drveni elementi su od oplemenjenog iverala.

DIMENZIJE      dužina      širina     visina

                         55          60          75


Radna međuploča Šifra: 141094 Cijena: 159,90 Kn

Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi. Drveni elementi su od oplemenjenog iverala.

DIMENZIJE      dužina      širina     visina

                         90          55            7


Uložak za dnevnike Šifra: 141095 Cijena: 762,70 Kn

Metalni konstrukcija je od kvadratnih cijevi. Drveni elementi su od oplemenjenog iverala.

DIMENZIJE      dužina      širina     visina

                        86,4         60          75


Konzolna vješalica za slike Šifra: 141103 Cijena: 365,80 Kn
Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi. Drveni elementi su od oplemenjenog iverala.

Letva s kukama Šifra: 141121 Cijena: 136,30 Kn
Metalni konstrukcija je od kvadratnih cijevi. Drveni elementi su od oplemenjene iverice.