1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Regal zidni, početni - šper ploča KK-1ZZ Šifra: 148001 Cijena: 2.646,00 Kn

Namještaj je izrađen od metalne konstrukcije i elemenata od šperploče u kombinaciji sa staklom i perforiranim limom. Metalna konstrukcija je od okruglih cijevi. Police se mogu regulirati po visini. Osnovni model je dužine 90 cm. Konstrukcija omogućava velik broj raznih sastava. Vitrine su zatvorene sa  staklenim vratima i bravicom.

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            30         200


Regal zidni, početni - opl. iverica KK-1ZZ Šifra: 148001 Cijena: 2.099,00 Kn

Namještaj je izrađen od metalne konstrukcije i elemenata iz oplemenjene iverice u kombinaciji sa staklom i perforiranim limom. Metalna konstrukcija je od okruglih cijevi. Police se mogu regulirati po visini. Osnovni model je dužine 90 cm. Konstrukcija omogućava velik broj raznih sastava. Vitrine su zatvorene sa  staklenim vratima i bravicom.

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            30         200


Regal zidni, produžni - šper ploča KK-1ZN Šifra: 148002 Cijena: 1.663,00 Kn

 

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            30         200


Regal zidni, produžni - opl. iverica KK-1ZN Šifra: 148002 Cijena: 1.409,00 Kn

        

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            30         200


Regal samostojeći, početni - šper ploča KK-1PZ Šifra: 148003 Cijena: 5.313,00 Kn

 

DIMENZIJE     dužina       širina      visina

                         94            60         200


Regal samostojeći, početni - opl. iverica KK-1PZ Šifra: 148003 Cijena: 4.188,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            60         200


Regal samostojeći, produžni - šper ploča KK-1PN Šifra: 148004 Cijena: 4.035,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            60         200


Regal samostojeći, produžni - opl. iverica KK-1PN Šifra: 148004 Cijena: 2.930,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            60         200


Regal sa kosim policama, početni - šper ploča KK-2Z Šifra: 148005 Cijena: 2.575,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            30         200


Regal sa kosim policama, početni - opl. iverica KK-2Z Šifra: 148005 Cijena: 2.078,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            30         200


Regal sa kosim policama, produžni - šper ploča KK-2N Šifra: 148006 Cijena: 1.896,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            30         200


Regal sa kosim policama, produžni - opl. iverica KK-2N Šifra: 148006 Cijena: 1.429,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            30         200


Vitrina visoka, početna - šper ploča KK-3Z Šifra: 148007 Cijena: 5.536,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            35         200


Vitrina visoka, početna - opl. iverica KK-3Z Šifra: 148007 Cijena: 4.522,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            35         200


Vitrina visoka, produžna - šper ploča KK-3N Šifra: 148008 Cijena: 5.171,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            35         200


Vitrina visoka, produžna - opl. iverica KK-3N Šifra: 148008 Cijena: 4.157,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            35         200


Vitrina niska, početna - šper ploča KK-4Z Šifra: 148009 Cijena: 3.954,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            35         144


Vitrina niska, početna - opl. iverica KK-4Z Šifra: 148009 Cijena: 3.113,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            35         144


Vitrina niska, produžna - šper ploča KK-4N Šifra: 148010 Cijena: 3.640,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            35         144


Vitrina niska, produžna - opl. iverica KK-4N Šifra: 148010 Cijena: 2.758,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            35         144


Regal za periodiku, početni - šper ploča KK-5Z Šifra: 148011 Cijena: 5.110,56 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            40         144


Regal za periodiku, početni - opl. iverica KK-5Z Šifra: 148011 Cijena: 4.208,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            40         144


Regal za periodiku, produženi - šper ploča KK-5N Šifra: 148012 Cijena: 4.755,00 Kn

 

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            40         144


Regal za periodiku, produženi - opl. iverica KK-5N Šifra: 148012 Cijena: 3.843,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90            40         144


Regal za velike knjige - šper ploča KK-6 Šifra: 148013 Cijena: 3.194,00 Kn
 

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            50         133


Regal za velike knjige - opl. iverica KK-6 Šifra: 148013 Cijena: 2.372,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            50         133


Stalak za slikovnice - šper ploča KK-7 Šifra: 148169 Cijena: 1.602,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         50            60          60  


Stalak za slikovnice - opl. iverica KK-7 Šifra: 148014 Cijena: 1.064,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         50            60          60


Kolica za knjige - šper ploča KK-V Šifra: 148015 Cijena: 1.581,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         50            70          75


Kolica za knjige - opl. iveriva KK-V Šifra: 148015 Cijena: 1.196,00 Kn
 

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         50            70          75


Stol okrugli - šper ploča fi140 KK-M14 Šifra: 148016 Cijena: 1.602,00 Kn

Stol okrugli - opl. iverica fi140 KK-M14 Šifra: 148016 Cijena: 1.206,00 Kn

Stol okrugli - šper ploča fi90 KK-M9 Šifra: 148017 Cijena: 1.206,00 Kn

Stol okrugli - opl. iverica fi90 KK-M9 Šifra: 148017 Cijena: 943,00 Kn

Stolica "Jurček" fi 35 KK-J Šifra: 148018 Cijena: 385,00 Kn

Klupa, ravni ili konus. seg. KK-K1 Šifra: 148019 Cijena: 1105,00 Kn
 

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         60            50          75


Klupa, ravni ili konus. seg. tapecirana KK-K1T Šifra: 148020 Cijena: 1470,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         60            50          75


Klupa -3 ravni ili konusni seg. KK-K3 Šifra: 148021 Cijena: 1.764,00 Kn

Klupa -3 ravni ili konus. seg. tapecirana KK-3KT Šifra: 148022 Cijena: 2.281,00 Kn

Stol KK-M - šper ploča Šifra: 148023 Cijena: 983,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         60            80          75


Stol KK-M - opl. iverica Šifra: 148023 Cijena: 659,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         60            80          75


Stolica tapecirana JS-T Šifra: 141062 Cijena: 344,30 Kn

Stol za računalo RM-1 Šifra: 151001 Cijena: 735,70 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        175           75        72-80


Stol za računalo / printer RM-2 Šifra: 151017 Cijena: 561,60 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        75            75        72-80


Stol za računalo - podizni poklopac RM-3 Šifra: 151013 Cijena: 1.135,30 Kn
 

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        100           75          72


Stol za računalo - podizni poklopac RM-4 Šifra: 151014 Cijena: 1.310,80 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        150           75        72-80


Stol za računalo - drveni RM-5 Šifra: 151015 Cijena: 904,50Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        175           75        72-80


Pult za izdavanje knjiga - šper ploča KK-P Šifra: 148037 Cijena: na upit

Pult za izdavanje knjiga - oplemenjena iverica KK-P Šifra: Cijena: na upit

Parapetni kanal RM-IPK - po narudžbi Šifra: Cijena:

Nosač za računalo RM-O-1 Šifra: Cijena: 155,20 Kn

DIMENZIJE      dužina         visina

                        26              40

 

Nosač za računalo RM-O-2 Šifra: 151016 Cijena: 245,70 Kn

DIMENZIJE      dužina         visina

                        26               40


Mreža za kablove RM-M Šifra: 151008 Cijena: 198,40 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        60             20          10


Polica za tipkovnicu RM-IPT Šifra: 151006 Cijena: 214,60 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         60            50           8

 

Pano KK-8P Šifra: 141119 Cijena: na upit

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        81              2          133


Stalak za pano KK-8S Šifra: 141120 Cijena: na upit

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         45             4          205


Garderoba - šper ploča KK-G Šifra: Cijena: 3.326,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94           35          200


Garderoba - oplemenjena iverica KK-G Šifra: Cijena: 1.835,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94           35          200