1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Regal zidni - početni KL-1ZZ Šifra: 148001 Cijena: 2.910,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         93           30          200

 

Regal zidni - produžni KL-1ZN Šifra: 148002 Cijena: 2.230,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90           30          200 


Regal samostojeći poćetni KL-1PZ Šifra: 148003 Cijena: 5.769,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         93           60          200


Regal samostojeći, produžni KL-1PN Šifra: 148004 Cijena: 4.644,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90           60          200


Regal sa policama, početni KL-2Z Šifra: 148005 Cijena: 2.545,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         93           30          200


Regal sa policama, produžni KL-2N Šifra: 148006 Cijena: 1.876,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90           30          200


Vitrina, početna KL-3Z Šifra: 148007 Cijena: 6.733,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         93           35          200


Vitrina produžna KL-3N Šifra: 148008 Cijena: 6.712,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90           35          200


Regal niski - početni KL-1MZ Šifra: 148134 Cijena: 2.159,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         93           30          144


Regal niski - produžni KL-1MN Šifra: 148135 Cijena: 1.561,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         90           30          144


Regal za periodiku - početni KL-5Z Šifra: 148011 Cijena: 5.942,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         83            40         144


Regal za periodiku - produžni KL-5N Šifra: 148012 Cijena: 5.475,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         80           40          144


Stalak za slikovnice KL-7 Šifra: 148169 Cijena: 1.561,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         50           60            60


Kolica za knjige KL-V Šifra: 148015 Cijena: 2.453,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         50           70           75


Pano KL-8 Šifra: 141119 Cijena: 1.571,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         83           45          200


Stol okrugli (fi 140) KL-M14 Šifra: 148016 Cijena: 2.930,00Kn

Stol okrugli (fi 90) KL-M9 Šifra: 148017 Cijena: 2048,00 Kn

Stolac "Jurček" KL-J Šifra: 148018 Cijena: 628,00 Kn
fi 35

Radni pult KL-PR Šifra: Cijena: 2.089,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        150           70          72


Pult za izdavanje knjiga KL-P Šifra: 148037 Cijena: na upit

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        220           80          110

                          94           72          110


Stol za čitaonicu K-MČ Šifra: 148172 Cijena: 1.764,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        100           70          76


Stol za čitaonicu sa pomičnom policom K-MČ-P Šifra: 148171 Cijena: 2.301,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                        100           70          96


Garderoba KL-G Šifra: Cijena: 2.930,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         83           35          200


Ograničavač knjiga K-OK Šifra: 148139 Cijena: 71,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                          4             15          17


Podloga za natpise na policama K-N1 Šifra: 148140 Cijena: 30,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         12            6            3


Podloga za natpise - prečno na regal KL-N2 Šifra: 148141 Cijena: 60,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         35            1           40


Podloga za natpise - čelno na regal KL-N3 Šifra: 148143 Cijena: 137,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         77             1           40


Podloga za natpise - prečno na regal KK-2N Šifra: 141114 Cijena: 147,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         35             4           30


Podloga za natpise - prečno na regal KK-N3 Šifra: 148142 Cijena: 248,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         94            4            30


Uložak za video kasete K-3VK Šifra: 148173 Cijena: 912,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         41           20           85


Uložak za cd K-3CD Šifra: 148174 Cijena: 821,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         13           10           95


Vješalica za knjige K-O Šifra: 148033 Cijena: 365,00 Kn

DIMENZIJE      dužina       širina      visina

                         16            17         102