1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Zelena 80x100 cm Šifra: 100015 Cijena: 480.00 Kn
Školske ploče su presvučene emajliranim limom, zelene ili bijele boje. Opremljene su sa okovom za montažu na zid i policom za kredu i flomastere. Ploče omogućavaju upotrebu magneta.

Zelena 100x100 cm Šifra: 100014 Cijena: 560.00 Kn

Zelena 120x100 cm Šifra: 100013 Cijena: 670.00 Kn

Zelena 150x100 cm Šifra: 100012 Cijena: 840.00 Kn

Zelena 180x100 cm Šifra: 100011 Cijena: 1.010.00 Kn

Zelena 200x100 cm Šifra: 100010 Cijena: 1.120.00 Kn

Zelena 250x100 cm Šifra: 100009 Cijena: 1.400.00 Kn

Zelena 300x100 cm Šifra: 100008 Cijena: 1.680.00 Kn

Zelena 80x120 cm Šifra: 100007 Cijena: 580.00 Kn

Zelena 120x120 cm Šifra: 100006 Cijena: 730,00 Kn

Zelena 150x120 cm Šifra: 100154 Cijena: 912.00 Kn

Zelena 180x120 cm Šifra: 100005 Cijena: 1.100.00 Kn

Zelena 200x120 Cm Šifra: 100162 Cijena: 1.216.00 Kn

Zelena 240x120 cm Šifra: 100001 Cijena: 1.460,00 Kn

Zelena 300x120 cm Šifra: 100002 Cijena: 1.825.00 Kn

Zelena 360x120 cm Šifra: 100016 Cijena: 2.150,00 Kn

Zelena 480x120 cm Šifra: 100041 Cijena: 2.920,00 Kn

Bijela 80x100 cm Šifra: 100003 Cijena: 480.00 Kn

Bijela 100x100 cm Šifra: 100017 Cijena: 560.00 Kn

Bijela 120x100 cm Šifra: 100018 Cijena: 670.00 Kn

Bijela 150x100 cm Šifra: 100019 Cijena: 840.00 Kn

Bijela 180x100 cm Šifra: 100020 Cijena: 1.010.00 Kn

Bijela 200x100 cm Šifra: 100021 Cijena: 1.120.00 Kn

Bijela 250x100 cm Šifra: 100022 Cijena: 1.400.00 Kn

Bijela 300x100 cm Šifra: 100023 Cijena: 1.680.00 Kn

Bijela 80x120 cm Šifra: 100024 Cijena: 580.00 Kn

Bijela 120x120 cm Šifra: 100025 Cijena: 730.00 Kn

Bijela 150x120 cm Šifra: 100160 Cijena: 912.00 Kn

Bijela 180x120 cm Šifra: 100026 Cijena: 1.100.00 Kn

Bijela 200x120 cm Šifra: 100139 Cijena: 1.216.00 Kn

Bijela 240x120 cm Šifra: 100027 Cijena: 1.460,00 Kn

Bijela 300x120 cm Šifra: 100028 Cijena: 1.825.00 Kn

Bijela 360x120 cm Šifra: 100029 Cijena: 2.150,00 Kn

Bijela 480x120 cm Šifra: 100030 Cijena: 2.920,00 Kn