1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Pluto pano - za montažu na zid 30x45 cm Šifra: 141543 Cijena: 50,00

Pluto pano - za montažu na zid 45x60 cm Šifra: 141544 Cijena: 90,00

Pluto pano - za montažu na zid 60x90 cm Šifra: 141545 Cijena: 178,00

Pluto pano - za montažu na zid 90x120 cm Šifra: 141438 Cijena: 313,00

Pluto pano - za montažu na zid 100x100 cm Šifra: 141150 Cijena: 290,00

Pluto pano - za montažu na zid 100x120 cm Šifra: 141013 Cijena: 348,00

Pluto pano - za montažu na zid 100x150 cm Šifra: 141043 Cijena: 435,00

Pluto pano - za montažu na zid 100x200 cm Šifra: 141437 Cijena: 580,00

Pluto pano - za montažu na zid 120x120 cm Šifra: 141408 Cijena: 417,00

Pluto pano - za montažu na zid 120x200 cm Šifra: 141485 Cijena: 696,00

Pluto pano - za montažu na zid 120x240 cm Šifra: 141410 Cijena: 835,00

Pluto pano - stabilni pano 150x120 cm Šifra: 141064 Cijena: 1080,00