1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Pribor fizika za srednju školu, I. polugodište - učenički Šifra: 201008 Cijena: 5.376.25 Kn
 

Pribor fizika za srednju školu, I. polugodište - nastavnički Šifra: 201009 Cijena: 6.784.20 Kn

Pribor fizika za srednju školu, II. polugodište - učenički i nastavnički Šifra: 201010 Cijena: 11.119.35 Kn