1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Pribor fizika za VII.razred - 5 grupa u ormaru Šifra: 201002 Cijena: 34.605.34 Kn

Pribor fizika za VIII. razred - 5 grupa u ormaru Šifra: 201005 Cijena: 40.106.83 Kn

Pribor fizika za VII. razred - učenićki Šifra: 201003 Cijena: 3.377.55 Kn

Pribor fizika za VII. razred - nastavnicki Šifra: 201004 Cijena: 6.715.89 Kn

Pribor fizika za VIII. razred - učenićki Šifra: 201006 Cijena: 5.899.96 Kn

Pribor fizika za VIII. razred - nastavnički Šifra: 201007 Cijena: 10.940.99 Kn