1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Stabilizirani ispravljač MIS-6 3A, 0-15, 5V, 250V ist., 6, 3 izmj. Šifra: 301001 Cijena: 2.364.00 Kn

Ispravljač od 1-24V ist. 10A Šifra: 301002 Cijena: 2.916.00 Kn

Izvor istosmijernog napajanja 3V, 4.5V, 6V, 9V, 12V, ist. Šifra: 301003 Cijena: 706.69 Kn

Izvor izmjeničnog napona 3V, 4.5V, 6V, 9V, 12V Šifra: 301004 Cijena: 644.42 Kn

Izvor istosmjernog napajanja 6V, 12V, 12V, ist. Šifra: 301005 Cijena: 597.60 Kn

Generator frekvencije Šifra: 301006 Cijena: 1.164.00 Kn

Generator funkcija sinusa 2Hz-20Hz Šifra: 301007 Cijena: 2.251.20 Kn

Teslin transformator demonstracioni Šifra: 301008 Cijena: 4.375,80 Kn

Regulator broja okretaja Šifra: 301009 Cijena: 395.96 Kn

Školski laser 1mW sa sigurnosnim ključem Šifra: 301010 Cijena: 6.584.00 Kn

Induktor Šifra: 301011 Cijena: 7.771.63 Kn

Komplet spojnih žica fi 4 (10 kom od 0.5m) Šifra: 301012 Cijena: 327.28 Kn

Komplet spojnih žica fi 4 (10 kom od 0.5m + 4 kom 1 m) Šifra: 301013 Cijena: 466.91 Kn

Pokretni stalak za karte i grafička nastavna sredstva Šifra: 105001 Cijena: 936.00 Kn

Stalak za grafoskop Šifra: 145001 Cijena: 1.063.44 Kn

Bušači čepova fi 5,8,10 Šifra: 321011 Cijena: 175.20 Kn

Špirit lampa Šifra: 321012 Cijena: 133.00 Kn

Stativni pribor Šifra: 301014 Cijena: 2.170.91 Kn

Stalak za epruvete (pleksiglas) Šifra: 321013 Cijena: 96.00 Kn

Stalak za Petrijeve zdijelice Šifra: 321014 Cijena: 74.40 Kn

Magnetna potkova Šifra: 301015 Cijena: 470.80 Kn

Magnetni štap od 200mm Šifra: 301016 Cijena: 382.80 Kn

Magnetni štap od 100mm Šifra: 301017 Cijena: 312.40 Kn

Sušionik za laboratorijsko staklo Šifra: 122001 Cijena: 641.00 Kn

Alat za fiziku Šifra: 301018 Cijena: 1.518.00 Kn
Čekić, kombinirana kliješta, siječiće, lemilo, škare, cin, pomićno mijerilo, pinceta, turpija, izvijači.

Geometrijska tijela - ŽICA 12/1 Šifra: 206002 Cijena: 1.084.00 Kn

Geometrijska tijela - RASTAVLJANJE 10/1 Šifra: 206003 Cijena: 2.033.00 Kn

Plameniik po Bunsenu Šifra: 302020 Cijena: 476.00 Kn

Bunsenova sisaljka (metal) Šifra: 301307 Cijena: 365.00 Kn