1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Al odbojnik Šifra: 301178 Cijena: 86.90 Kn

Amalgamirana koža Šifra: 301231 Cijena: 59.00 Kn

Amperova sila Šifra: 301300 Cijena: 580,00 Kn

Atwoodov padostroj Šifra: 301092 Cijena: 2.932.00 Kn
Uređaj s nepomičnom koloturom i dva jednaka utega na niti, koji se s malim pretegom sporo ubrzavaju. Zbog zanemarivog trenja, omogućuje ovjeru osnovnih kinematičkih zakonitosti kod jednolikog gibanja po pravcu i jednolikog ubrzanog gibanja a također i ovjeru drugog newtonovog aksioma. Isporučuje se s uputom za izvođenje pokusa.

Bakrena žica fi 0,40mm - 1m Šifra: 301051 Cijena: 20.68 Kn

Batić za glazbenu vilicu Šifra: 301306 Cijena: 69.20 Kn

Bazen za lom svijetlosti (univerzalni) Šifra: 301057 Cijena: 681.47 Kn

Bimetal Šifra: 301167 Cijena: 390.00 Kn

Dvije trake različitih metala čvrsto su spojene zakovicama.Grijanjem će se metali različito rastegnuti, pa se bimetal savija na stranu one trake koja se manje rasteže.


Cekas žica fi 0,40mm - 1m Šifra: 301049 Cijena: 26.29 Kn

Cilindar graduirani 10ml (menzura) Šifra: 321001 Cijena: 37.80 Kn

Cilindar graduirani 100ml (menzura) Šifra: 321002 Cijena: 56.00 Kn

Cilindar graduirani 1000ml (menzura) Šifra: 321005 Cijena: 179.20 Kn

Cilindar graduirani 250ml (menzura) Šifra: 321003 Cijena: 77.00 Kn

Cilindar graduirani 500ml (menzura) Šifra: 321004 Cijena: 126.00 Kn

Čaša staklena 100ml Šifra: 321006 Cijena: 19.60 Kn

Čaša staklena 1000ml Šifra: 321010 Cijena: 53.20 Kn

Čaša staklena 150ml Šifra: 321007 Cijena: 19.60 Kn

Čaša staklena 250ml Šifra: 321008 Cijena: 21.00 Kn

Čaša staklena 400ml Šifra: 321009 Cijena: 23.80 Kn

Čelična kuglica fi 15mm Šifra: 301097 Cijena: 12.98 Kn

Čelična kuglica fi 25mm Šifra: 301098 Cijena: 43.89 Kn

Čelična kuglica fi 4mm Šifra: 301095 Cijena: 5.28 Kn

Čelična kuglica fi 8mm Šifra: 301096 Cijena: 6.82 Kn

Če piljevina Šifra: 301246 Cijena: 46.00 Kn

Čelična žica fi 0,40 - 1m Šifra: 301050 Cijena: 20.68 Kn

Dazimetar Šifra: 301129 Cijena: 549.78 Kn
Šuplja  staklena kugla na osijetljivoj poluzi vage uravnotežena u zraku nije više u ravnoteži od vakuumskim zvonom jer u zrakopraznom prostoru nema uzgona. 

Dijafragma (4 kom) Šifra: 301060 Cijena: 85.18 Kn

Dinamometar (vlak) 1N Šifra: 321006 Cijena: 130.68 Kn
Prozirna cijev omogućuje da se vidi unutrašnjost. Dinamometri sa preciznim oprugama omogućuju točno mjerenje sila.

Dinamometar (vlak) 2N Šifra: 325007 Cijena: 130.68 Kn

Prozirna cijev omogućuje da se vidi unutrašnjost. Dinamometri sa preciznim oprugama omogućuju točno mjerenje sila.

 


Dinamometar (vlak) 5N Šifra: 325008 Cijena: 130.68 Kn
Prozirna cijev omogućuje da se vidi unutrašnjost. Dinamometri sa preciznim oprugama omogućuju točno mjerenje sila.

Dinamometar (vlak) 10N Šifra: 325009 Cijena: 130.68 Kn
Prozirna cijev omogućuje da se vidi unutrašnjost. Dinamometri sa preciznim oprugama omogućuju točno mjerenje sila.

Dinamometar (vlak) 20N Šifra: 325010 Cijena: 130.68 Kn
Prozirna cijev omogućuje da se vidi unutrašnjost. Dinamometri sa preciznim oprugama omogućuju točno mjerenje sila.

Dinamometar (vlak-tlak) 1N Šifra: 325011 Cijena: 385.85 Kn

Dinamometar (vlak-tlak) 2N Šifra: 325012 Cijena: 385.85 Kn

Dinamometar (vlak-tlak) 5N Šifra: 325013 Cijena: 385.85 Kn

Dinamometar (vlak-tlak) 10N Šifra: 325014 Cijena: 385.85 Kn

Dinamometar (vlak-tlak) 20N Šifra: 325015 Cijena: 385.85 Kn

Dodatak bazena za lom svjetlosti - podizno zrcalo Šifra: 301253 Cijena: 150,00

Drveni kvadar s brusnim papirom i dvije kukice Šifra: 301177 Cijena: 126.50 Kn

Drveni kvadar s dvije kukice Šifra: 301175 Cijena: 121.00 Kn

Drveni kvadar s gumom i dvije kukice Šifra: 301176 Cijena: 137.50 Kn

Elastična opruga I s kazaljkom Šifra: 301073 Cijena: 44.00 Kn

Elastična opruga II s kazaljkom Šifra: 301074 Cijena: 55.00 Kn

Električni dipol - versorij Šifra: 301116 Cijena: 343.20 Kn

Električno polje Šifra: 301103 Cijena: 471.90 Kn

Električno zvonce za vakumsko zvono Šifra: 301126 Cijena: 229.90 Kn
Električno zvonce postavljeno u zrakoprazan prostor ispod vakuumskog staklenog zvona pokazuje da se bez zraka zvuk ne može prenositi.

Elektromotor na stalku Šifra: 301029 Cijena: 430.20 Kn

Elektronički metronom Šifra: 301027 Cijena: 437.91 Kn

Elektronski zaporni sat (2 displaya) Šifra: 325027 Cijena: 1.841.25 Kn

Elektroskop Šifra: 301102 Cijena: 742,00 Kn

Elektrostatičko njihalo Šifra: 301104 Cijena: 360.58 Kn

Element: Istraživanje magnetskog polja (x3) Šifra: 301035 Cijena: 680.00 Kn

Element: Istraživanje ohmovog zakona Šifra: 301034 Cijena: 466.00 Kn

Element: Magnetska igla (orsteadov pokus) Šifra: 301038 Cijena: 159.72 Kn

Element: Model ampermetra Šifra: 301036 Cijena: 369.00 Kn

Element: Zaštita strujnog kruga Šifra: 301039 Cijena: 94.60 Kn

Epruveta velika s rupicama Šifra: 301300 Cijena: 120.00 Kn

Epruvetice u paru Šifra: 301299 Cijena: 75.00 Kn

Faradeyev žičani kavez Šifra: 301114 Cijena: 619.30 Kn

Faradeyeva čaša za elektroskop Šifra: 301109 Cijena: 265.00 Kn

Flintova prizma - staklena Šifra: 301248 Cijena: 480.00 Kn

Florescin koncentrat 50ml Šifra: 339046 Cijena: 56.00 Kn

Galvanometar Šifra: 325025 Cijena: 624.80 Kn

Generator tona Šifra: 301155 Cijena: 1.562.00 Kn

Glazbena vilica Šifra: 301153 Cijena: 404.80 Kn

Metalna vilica može proizvesti ton točne frekvencije (440 Hz).

Učvršćena je na drveni rezonantni ormarić otvoren s jedne strane.Sama vilica može se odvojiti od ormarića za upotrebu u rezličitim pokusima.

Isporučuje se u paru.


Hartlijeva ploča Šifra: 301054 Cijena: 358.00 Kn

Instrument na postolju 0-15V Šifra: 325024 Cijena: 242.00 Kn

Instrument na postolju 0-1A Šifra: 325026 Cijena: 242.00 Kn

Instrument na postolju 0-5-15V ili 50-500mA -5A Šifra: 325051 ili 321101 Cijena: 342.00 Kn

Izvor svjetlosti 12V 18W Šifra: 301059 Cijena: 545.60 Kn

Izvor svjetlosti 12V 18W, sa ventilatorom Šifra: Cijena: 650.00 Kn

Jednostavno matematičko njihalo Šifra: 301226 Cijena: 417.66 Kn
Uređaj ima dva njihala čije kuglice su obiješene na nosač tako da im se može lako mijenjati duljina niti, a time i period njihanja. Odabrana duljina očitava se na mijerilu učvršćenom na stalku njihala. Tako se može jednostavno pokazati ovisnost perioda o duljini niti i neovisnosti o amplitudi i masi.

Kalorimetar Šifra: 301164 Cijena: 1.159.30 Kn
Dvostruka posuda čije su stijenke odvojene toplinskim izolatorom, opremljena je poklopcem kroz koji se u kalorimetar može uvesti termometar i miješalica, a ima i otvor za unošenje krutih tijela kod određivanja specifičnog toplinskog kapaciteta.

Kapilarne cijevi na postolju Šifra: 321162 Cijena: 360.00 Kn

Kolica za gibanje iz mehanike Šifra: 301075 Cijena: 638.50 Kn

Kolica sa četiri kotača na osjetljivim kugličnim ležajevima zanemarivog trenja. Omogućuju snimanje gibanja pisačem s vibrirajućim batićem i ovjeru zakona sačuvanja količine gibanja te drugog Newtonovog aksioma.

Opremljena su oprugom za odbijanje, hvataljkom za traku i prostorom za smještaj  dodatnih izmjenjivih utega.


Kolotura nepomična Šifra: 301082 Cijena: 121.00 Kn

Kolotura pomična Šifra: 301081 Cijena: 81.50 Kn

Kompas (busola) Šifra: 307001 Cijena: 216.20 kn

Komplet Arhimedov zakon Šifra: 301084 Cijena: 1.046.53 Kn

Komplet spiralnih opruga Šifra: 508.20 Kn Cijena: 301068

Komplet spojnih žica fi 4, 10x0.5m Šifra: 301012 Cijena: 327.28 Kn

Komplet spojnih žica fi 4, 10x0,5m; 4x1m Šifra: 301013 Cijena: 466.91 Kn

Komplet valova na vodi sa regulatorom broja okretaja Šifra: 301161 Cijena: 2.200.00 Kn

Komplet vježbe sa elektroskopom Šifra: 301120 Cijena: 1.922.69 Kn

Konac ribarski, 3m Šifra: 321107 Cijena: 8.90 Kn

Kortezijev ronioc Šifra: 301137 Cijena: 659.34 Kn

Kosina promijenjivog nagiba Šifra: 301079 Cijena: 1.708.52 Kn

Kosina promijenjivog nagiba (za stativ) Šifra: 301299 Cijena: 708.00 Kn
Kosina je opremljena stezaljkama za dinamometre i oznakama visine i duljine, pa omogučuje ilustraciju komponenata rastavljene sile težine i ovijeru ovisnosti tih komponenata o sin i cos kuta nagiba. Kao pribor isporučuje se valjkasto tijelo s kukama za dinamometre i kvadarska tijela za trenje.

Krojački metar Šifra: 325032 Cijena: 16.50 Kn

Krokodil štipaljka Šifra: 301048 Cijena: 7.48 Kn

Krokodil štipaljke Šifra: 301094 Cijena: 7.48 Kn

Kugla i prsten za volumno rastezanje Šifra: 301168 Cijena: 398.00 Kn
Kugla na sobnoj temperaturi tijesno prolazi kroz prsten. Kad se zagrije u plamenu, raširi se toliko da više ne prolazi kroz prsten. Ohlađena ponovo padne kroz otvor prstena.

Kugla za elektroskop Šifra: 301110 Cijena: 316.80 Kn

Kuhalo 150W Šifra: 321113 Cijena: 204.30 Kn

Kuhalo 659W Šifra: 321170 Cijena: 483.00 Kn

Kundtova cijev na grafoskopu Šifra: 301158 Cijena: 1.210.00 Kn

Kušalica za elektrostatiku Šifra: 301108 Cijena: 75.02 Kn

Laser 1mW sa sigurnosnim ključem Šifra: 301063 Cijena: 6.584.00 Kn

Laserska dioda na postolju Šifra: 301064 Cijena: 1.250,00 Kn

Leća rastresna 120mm sa magnetima Šifra: 301219 Cijena: 199.00 Kn

Leća sabirna 120mm sa magnetima Šifra: 301218 Cijena: 199.00 Kn

Leća na stalku +10, +20 Šifra: 301061 Cijena: 415.27 Kn

Led dioda na postolju Šifra: 301214 Cijena: 65.00 Kn

Magdelbruške polukugle Šifra: 301130 Cijena: 1.150,00 Kn

Magnetna igla na plexi postolju Šifra: 301301 Cijena: 99.00 Kn

Magnetna igla na postolju Šifra: 301043 Cijena: 118.58 Kn

Magnetna potkova Šifra: 301021 Cijena: 470.80 Kn

Magnetni štap od 100 mm Šifra: 301023 Cijena: 312.43 Kn

Magnetni štap od 200 mm Šifra: 301022 Cijena: 382.80 Kn

Manometar s prozirnom skalom Šifra: 301141 Cijena: 966.13 Kn

Metalna kugla na stalku Šifra: 301118 Cijena: 535.48 Kn

Mikrofon na stalku Šifra: 301157 Cijena: 508.20 Kn

Mikrometar 0-25 Šifra: 325004 Cijena: 467.06 Kn

Mjerna vrpca od 2m (dvometar) Šifra: 325028 Cijena: 24.80 Kn

Model hidrauličkog tijeska Šifra: 301142 Cijena: 674.19 Kn

Model OKA Šifra: 303006 Cijena: 920.00 Kn

Model pločastog kondenzatora Šifra: 301112 Cijena: 983.62 Kn

Model transformatora O.Š. Šifra: 301037 Cijena: 706.20 Kn

Model UHA Šifra: 303007 Cijena: 780.00 Kn

Monokord Šifra: 301159 Cijena: 546.68 Kn

Newtonova cijev Šifra: 301125 Cijena: 966.79 Kn

Newnova koljevka (jasle) Šifra: 301244 Cijena: 998.00 Kn

Nosač baterije 4,5V Šifra: 301040 Cijena: 63.80 Kn

Nosač baterije 4x1,5V Šifra: 301041 Cijena: 180,00 Kn

Ogledalo konkavno sa magnetima Šifra: 301221 Cijena: 156.00 Kn

Ogledalo konveksno sa magnetima Šifra: 301222 Cijena: 156.00 Kn

Ogledalo ravno sa magnetima Šifra: 301220 Cijena: 132.00 Kn

Okretno postolje za magnetni štap Šifra: 301245 Cijena: 138.68 Kn

Okretno postolje za PVC štap Šifra: 301113 Cijena: 218.68 Kn

Olovna sačma fi 2mm (kg) Šifra: 301099 Cijena: 233.20 Kn

Olovna sačma fi 4mm (kg) Šifra: 301100 Cijena: 198.00 Kn

Optička tijela za Hartlijevu ploču (8 kom s magnet.) Šifra: 301058 Cijena: 1.320.00 Kn

Optička vrata Šifra: 325073 Cijena: 910.00 Kn

Otpor na postolju 1 OHM Šifra: 301044 Cijena: 119.79 Kn

Otpor na postolju 10 OHM Šifra: 301047 Cijena: 143.00 Kn

Otpor na postolju 2 OHM Šifra: 301045 Cijena: 119.79 Kn

Otpor na postolju 5 OHM Šifra: 301046 Cijena: 119.79 Kn

Otvoreni manometar ("U" cijev) Šifra: 301139 Cijena: 380.60 Kn

Papirnate trake na štapu Šifra: 301117 Cijena: 316.80 Kn

Parafinsko tijelo gustoče 1kg/dm3 Šifra: 301135 Cijena: 438.90 Kn

Pisač elektronski 12V (vibrator) Šifra: 301066 Cijena: 454.96 Kn

Pisač sa trafom 220/18V (vibrator) Šifra: 301067 Cijena: 670.34 Kn

Plan paralelna ploča sa magnetima Šifra: 301224 Cijena: 167.00 Kn

Plastelin Šifra: 308019 Cijena: 48.10 Kn

Plastični štap Šifra: 301106 Cijena: 33.88 Kn

Ploča sa dijafragmom za grafoskop Šifra: 301053 Cijena: 170.37 Kn

Pneumatska kada Šifra: 301181 Cijena: 619.52 Kn

Podnožje za stakleno zvono Šifra: 301124 Cijena: 1.278.00 Kn

Polukružna ploča sa magnetima Šifra: 301223 Cijena: 189.00 Kn

Pomično mijerilo Šifra: 325003 Cijena: 266.20 Kn

Povečalo Šifra: 322034 Cijena: 48.00 Kn

PRANDTLOV stolac Šifra: 301088 Cijena: 2.395.00 Kn

Pravokutna prizma sa magnetima Šifra: 301225 Cijena: 148.00 Kn

Prekidač na postolju Šifra: 301032 Cijena: 73.00 Kn

Pribor za centripetalnu silu Šifra: 301078 Cijena: 589.00 Kn

Pribor za elektriziranje (stakleni i plastični štap, vuna i koža) Šifra: 301107 Cijena: 272.80 Kn

Pribor za ispitivanje trenja sa dinamometrom i kotačima Šifra: 301077 Cijena: 361.06 Kn

Pribor za tlak i pritisak (kadica, stolić, uteg 2 kg) Šifra: 301090 Cijena: 656.60 Kn

Pribor za toplinsko širenje tijela (obruč s kuglicom) Šifra: 301085 Cijena: 454.10 Kn

Prizmatično tijelo za vodu Šifra: 301056 Cijena: 296.34 Kn

P-V-T aparat Šifra: 301165 Cijena: 2.194.00 Kn

Ravna pločica za elektroskop Šifra: 301111 Cijena: 140.80 Kn

Ravnalo plastično od 40 cm Šifra: 325031 Cijena: 5.50 Kn

Regulator broja okretaja Šifra: 301145 Cijena: 395.56 Kn

Rezunantna kutija za glazbenu vilicu Šifra: 301154 Cijena: 297.00 Kn

Sabirna leća +10 na stalku Šifra: 301179 Cijena: 198.00 Kn

Sabirna leća +20 na stalku Šifra: 301180 Cijena: 231.00 Kn

Spiralna opruga fi10x80mm Šifra: 301151 Cijena: 72.60 Kn

Spiralna opruga fi16x170mm Šifra: 301150 Cijena: 96.80 Kn

Spiralna opruga fi16x800mm Šifra: 301149 Cijena: 217.80 Kn

Spiralna opruga fi32x600mm Šifra: 301069 Cijena: 205.70 Kn

Spojene posude na postolju Šifra: 301251 Cijena: 360.00 Kn

Spojna žica fi 4x1000 mm Šifra: 301247 Cijena: 35.90 Kn

Spojna žica fi 4x500 mm Šifra: 301185 Cijena: 32.70 Kn

Staklena cijev s pločicom za hidrostatski tlak Šifra: 301133 Cijena: 216.60 Kn

Stakleni štap Šifra: 301105 Cijena: 77.44 Kn

Stakleno zvono Šifra: 301123 Cijena: 1.353.00 Kn

Stalak za laserski pokazivač Šifra: 301304 Cijena: 380.00 Kn

Stalak za staklo sa svijećama Šifra: 301305 Cijena: 216.00 Kn

Stativ za prizmatično tijelo Šifra: 301055 Cijena: 205.70 Kn

Stojni val na niti Šifra: 301152 Cijena: 1.979.00 Kn

Stojni valovi u zraku Šifra: 301160 Cijena: 1.414.60 Kn

Stolić za tlak Šifra: 301255 Cijena: 112.00 Kn

Stolna stegača za šipku fi 10mm Šifra: 301192 Cijena: 199.90 Kn

Stroboskop ručni Šifra: 301146 Cijena: 207.64 Kn

Stroboskop sa motorom - nastavnički Šifra: 301201 Cijena: 640.00 Kn

Svitak žice koji se slobodno njiše Šifra: 301024 Cijena: 77.00 Kn

Šuplji i puni valjak (Arhimed) Šifra: 301138 Cijena: 951.39 Kn

Šupljikava posuda za difuziju plinova Šifra: 301163 Cijena: 612.00 Kn

Termometar -10/110C Šifra: 325033 Cijena: 147.00 Kn

Termometar -30 +200C Šifra: 325034 Cijena: 161.00 Kn

Tijela za moment tromosti Šifra: 301086 Cijena: 528.66 Kn

Tijela za određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta Šifra: 301169 Cijena: 395.00 Kn

Tijelo od plastelina Šifra: 301136 Cijena: 352.00 Kn

Tijelo za kosinu Šifra: 301080 Cijena: 81.50 Kn

Tipkalo na postolju Šifra: 301033 Cijena: 70.40 Kn

Traka indigo za vibrator 2x100m Šifra: 301091 Cijena: 60,00 Kn

Učenička vaga - poluga Šifra: 325002 Cijena: 896.80 Kn

Univerzalni mijerni instrument Šifra: 325022 Cijena: 602.82 Kn

Univerzalni mijerni instrument - digitalni Šifra: 325063 Cijena: 612.00 Kn

Uređaj za Arhimedov zakon Šifra: 301134 Cijena: 1.867.80 Kn

Uređaj za demonstraciju adijabetske ekspanzije Šifra: 301172 Cijena: 1.650.00 Kn

Uređaj za hidrostatski tlak Šifra: 301132 Cijena: 864.60 Kn

Uređaj za JOULEU toplinu Šifra: 301170 Cijena: 390.00 Kn

Uređaj za linearno toplinsko rastezanje Šifra: 301166 Cijena: 818.50 Kn

Uređaj za određivanje gustoće tekućine Šifra: 301140 Cijena: 647.57 Kn

Uređaj za određivanje mehaničkog ekvivalenta topline Šifra: 301171 Cijena: 1.718.00 Kn

Uređaj za pokazivanje stabilnosti tijela Šifra: 301093 Cijena: 838.20 Kn

Uteg Al s kukicom Šifra: 301173 Cijena: 53.90 Kn

Uteg Fe s kukicom Šifra: 325074 Cijena: 49.50 Kn

Uteg Ms s kukicom Šifra: 301174 Cijena: 60.50 Kn

Uteg od 1 kg Šifra: 325029 Cijena: 84.70 Kn

Uteg od 2 kg Šifra: 325030 Cijena: 108.90 Kn

Uteg s dvije kukice Šifra: 325075 Cijena: 48.00 Kn

Utezi od 0.1 - 10 g Šifra: 325021 Cijena: 313.39 Kn

Utezi od 5 - 200 g Šifra: 325020 Cijena: 429.99 Kn

Utezi sa kukicama 1N Šifra: 325016 Cijena: 75.02 Kn

Utezi sa kukicama 2N Šifra: 325017 Cijena: 90.20 Kn

Utezi sa kukicama 5N Šifra: 325018 Cijena: 119.90 Kn

Utezi sa kukicama 10N Šifra: 325019 Cijena: 154.00 Kn

Utezi za kolica (4x20 dag+nosač 0d 20 dag) Šifra: 301076 Cijena: 358.16 Kn

Vaga do 3 kg Šifra: 325001 Cijena: 338.80 Kn

Vaga poluga Šifra: 301083 Cijena: 896.80 Kn

Vakum pumpa Šifra: 301122 Cijena: 5.302.00 Kn

Valovi na vodi s regulatorom broja okretaja Šifra: 301144 Cijena: 2.200,00 Kn

Ventilator za vakuumsko zvono Šifra: 301127 Cijena: 107.80 Kn

Vodljiva šipka sa izoliranom drškom Šifra: 301115 Cijena: 43.78 Kn

Vodoskok Šifra: 301301 Cijena: 75.00 Kn

Zakon Električnog otpora (fi 0.40 + fi 0.80) Šifra: 301302 Cijena: 460.00 Kn

Zamašnjak uz Pradtlov stolac fi 600 mm Šifra: 301089 Cijena: 726.00 Kn

Zaporni sat digitalni Šifra: 325005 Cijena: 198.44 Kn

Zastavica za vakuumsko zvono Šifra: 301128 Cijena: 41.80 Kn

Zavojnica 560 zavoja Šifra: 301303 Cijena: 220.00 Kn

Zrcalo (konkavno - konveksno) na stalku Šifra: 301062 Cijena: 244.90 Kn

Zvučnici na stalku Šifra: 301156 Cijena: 658.90 Kn

Žarulja 220V sa metalnom kapom na razvodnoj kutiji Šifra: 301119 Cijena: 698.50 Kn

Žarulja E10 na postolju Šifra: 301030 Cijena: 71,20 Kn

Žarulja E14 na postolju Šifra: 301031 Cijena: 104.42 Kn

Žaruljica E10 2.5 V Šifra: 301243 Cijena: 5.40 Kn

Žaruljica E10 3.5 V Šifra: 301228 Cijena: 6.20 Kn

Žlijeb petlja Šifra: 301087 Cijena: 549.89 Kn