1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Pribor KEMIJA za osnovnu školu Šifra: 202002 Cijena: 2.631.20 Kn

Pribor KEMIJA za OŠ - 8 grupa u ormaru Šifra: 202003 Cijena: 36.115.75 Kn

Kemikalije za osnovnu školu Šifra: 202004 Cijena: 5.005.00 Kn

Uređaj za demonstraciju kemije na grafoskopu Šifra: 202007 Cijena: 3.539.47 Kn