1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Kemikalije za srednju školu Šifra: 202006 Cijena: 12.523.50 Kn

Pribor KEMIJA za srednju školu Šifra: 202005 Cijena: 3.162.50 Kn

Periodični sustav elemenata Šifra: 202008 Cijena: 500.00 Kn

Uređaj za demonstraciju kemije na grafoskopu Šifra: 2002007 Cijena: 3.539.47 Kn