1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

"U" cijev za elektrolizu Šifra: 321104 Cijena: 260.00 Kn

Azbestna mrežica Šifra: 322001 Cijena: 39.20 Kn

Bireta graduirana 10 ml - duž. 420 mm Šifra: 321015 Cijena: 135.80 Kn

Boca štrcaljka 250ml Šifra: 322002 Cijena: 42.00 Kn

Boca štrcaljka 500ml Šifra: 322003 Cijena: 56.00 Kn

Cijev staklena koljenasta fi 6x50x200mm Šifra: 321016 Cijena: 28.00 Kn

Cijev staklena koljenasta fi 6x65x65mm Šifra: 321017 Cijena: 16.80 Kn

Cijev staklena ravna fi 10x300mm Šifra: 321018 Cijena: 37.80 Kn

Cijev staklena ravna fi 10x400mm Šifra: 321019 Cijena: 39.20 Kn

Cijev staklena ravna fi 12x400mm Šifra: 321020 Cijena: 39.20 Kn

Cijev staklena ravna fi 25x150mm Šifra: 321021 Cijena: 42.00 Kn

Cijev staklena ravna fi 30x200mm Šifra: 321022 Cijena: 63.00 Kn

Cijev staklena ravna fi 6x120mm Šifra: 321028 Cijena: 16.80 Kn

Cijev staklena ravna fi 6x200mm Šifra: 321023 Cijena: 28.00 Kn

Cijev staklena ravna fi 6x250mm Šifra: 321024 Cijena: 35.00 Kn

Cijev staklena ravna fi 6x300mm Šifra: 321025 Cijena: 42.00 Kn

Cijev staklena ravna fi 6x70mm Šifra: 321026 Cijena: 9.80 Kn

Cijev staklena s rubom fi 30mm Šifra: 312027 Cijena: 51.00 Kn

Cilindar graduirani 10 ml Šifra: 321029 Cijena: 37.80 Kn

Cilindar graduirani 100 ml Šifra: 321030 Cijena: 56.00 Kn

Cilindar graduirani 1000 ml Šifra: 321031 Cijena: 179.20 Kn

Cilindar graduirani 250 ml Šifra: 321032 Cijena: 77.00 Kn

Cilindar graduirani 500 ml Šifra: 321033 Cijena: 126.00 Kn

Crijevo gumeno fi 6mm (1m) Šifra: 322004 Cijena: 14.00 Kn

Čaša staklena 100 ml Šifra: 321034 Cijena: 19.60 Kn

Čaša staklena 1000 ml Šifra: 321035 Cijena: 53.20 Kn

Čaša staklena 150 ml Šifra: 321036 Cijena: 19.60 Kn

Čaša staklena 250 ml Šifra: 321037 Cijena: 21.00 Kn

Čaša staklena 400 ml Šifra: 321038 Cijena: 23.80 Kn

Čaša staklena 600 ml Šifra: 321039 Cijena: 30.80 Kn

Čep gumeni 10mm Šifra: 322005 Cijena: 4.20 Kn

Čep gumeni 19mm Šifra: 322006 Cijena: 14.00 Kn

Čep gumeni 28mm Šifra: 322007 Cijena: 21.00 Kn

Čep gumeni 6mm Šifra: 322008 Cijena: 2.52 Kn

Čep gumeni 8mm Šifra: 322009 Cijena: 2.80 Kn

Čep gumeni 9mm Šifra: 322010 Cijena: 3.50 Kn

Čep za epruvete - gumeni Šifra: 322011 Cijena: 2.80 Kn

Četkica za pranje epruveta Šifra: 322012 Cijena: 28.00 Kn

Čvor križni Šifra: 302009 Cijena: 106.00 Kn

Čvor kružni Šifra: 302027 Cijena: 128.00 Kn

Čvor ravni Šifra: 302024 Cijena: 99.00 Kn

Čvor sa ringom fi 100 Šifra: 302008 Cijena: 148.00 Kn

Elektroda C-C za čašu 250 ml (par) Šifra: 302023 Cijena: 98.00 Kn

Elektroda Cu-Cu za čašu 250 ml (par) Šifra: 302004 Cijena: 92.00 Kn

Elektroda Cu-Zn za čašu 250 ml (par) Šifra: 302002 Cijena: 98.00 Kn

Elektroda Pb-Pb za čašu 250 ml (par) Šifra: 302003 Cijena: 80.00 Kn

Elektroda C-C za "U" cijev (par) Šifra: 302003 Cijena: 120.00 Kn

Elektroda Cu-Cu za "U" cijev (par) Šifra: 302004 Cijena: 112.00 Kn

Elektroda Cu-Zn za "U" cijev (par) Šifra: 302002 Cijena: 128.00 Kn

Elektroda Pb-Pb za "U" cijev (par) Šifra: 302003 Cijena: 100.00 Kn

Elektroliza - "U" cijev na stalku Šifra: Cijena: 596.00 Kn

Epruveta fi 15x470mm Šifra: 321040 Cijena: 56.00 Kn

Epruveta fi 16x160mm Šifra: 321041 Cijena: 2.24 Kn

Epruveta fi 25x250mm Šifra: 321042 Cijena: 27.20 Kn

Epruveta za odsisavanje fi 16x160mm Šifra: 321043 Cijena: 33.60 Kn

Erlenmayer tikvica 100ml Šifra: 321044 Cijena: 28.00 Kn

Erlenmayer tikvica 250ml Šifra: 321045 Cijena: 46.20 Kn

Erlenmayer tikvica 500ml Šifra: 321046 Cijena: 57.40 Kn

Eza Šifra: 322013 Cijena: 77.00 Kn

Filter papir 58x58cm (arak) Šifra: 322014 Cijena: 7.00 Kn

Hoffmanov aparat za elektrolizu sa ispravljačem Šifra: Cijena: 2.800.00 Kn

Hvataljka drvena Šifra: 322015 Cijena: 21.70 Kn

Hvataljka za biretu Šifra: 322016 Cijena: 109.20 Kn

Igla za prepariranje Šifra: 322017 Cijena: 35.00 Kn

Indikator papir - univerzalni (rola) Šifra: 322018 Cijena: 117.95 Kn

Kada PVC 2L Šifra: 322019 Cijena: 35.00 Kn

Kada PVC 5L Šifra: 322020 Cijena: 49.00 Kn

Kapaljka sa zakrivljenom cijevi (br.27) Šifra: 321047 Cijena: 25.90 Kn

Kapaljka staklena duž. 100mm Šifra: 321048 Cijena: 21.20 Kn

Kapaljka staklena duž. 200mm Šifra: 321049 Cijena: 22.60 Kn

Kapilarna cijev staklena (br. 15) Šifra: 321050 Cijena: 18.00 Kn

Kapilarna cijev staklena (br. 16) Šifra: 321051 Cijena: 18.00 Kn

Kapilarna cijev staklena fi 6x250mm Šifra: 321052 Cijena: 35.00 Kn

Kapilarna cijev staklena (br. 14) Šifra: 321053 Cijena: 18.00 Kn

Kist Šifra: 322021 Cijena: 21.00 Kn

Kliješta za žarenje Šifra: 322022 Cijena: 82.60 Kn

Klor kalcijeva cijev Šifra: 322023 Cijena: 53.20 Kn

Lanceta za krv Šifra: 322024 Cijena: 7.00 Kn

Led dioda na postolju Šifra: 301214 Cijena: 65.00 Kn

Liebigovo hladilo dužine 350mm Šifra: 321054 Cijena: 145.60 Kn

Lijevak stakleni fi 50mm Šifra: 321055 Cijena: 23.80 Kn

Lijevak stakleni fi 80mm Šifra: 321056 Cijena: 37.80 Kn

Lijevak za odsisavanje - porculanski Šifra: 322025 Cijena: 179.20 Kn

Lončić porculanski za žarenje Šifra: 322026 Cijena: 30.80 Kn

Nosač elektroda Šifra: 322005 Cijena: 190.00 Kn

Osmoza Šifra: Cijena: 1.280.00 Kn

Petrijeve zdijelice PVC Šifra: 322027 Cijena: 7.00 Kn

Petrijeve zdijelice staklene Šifra: 321057 Cijena: 16.80 Kn

Pinceta Šifra: 322028 Cijena: 70.00 Kn

Pipeta graduirana 10ml Šifra: 321058 Cijena: 21.00 Kn

Pladanj F-1 (plitki) Šifra: 322029 Cijena: 58.80 Kn

Pladanj F-2 (duboki) Šifra: 322030 Cijena: 86.80 Kn

Ploča limena 100x100mm Šifra: 322031 Cijena: 42.00 Kn

Ploča plutena za prepariranje Šifra: 322032 Cijena: 40.00 Kn

Pločica staklena 120x120mm - mutno staklo Šifra: 321059 Cijena: 42.00 Kn

Pločica staklena 150x200mm Šifra: 321060 Cijena: 56.00 Kn

Pločica staklena 400x200mm Šifra: 321061 Cijena: 70.00 Kn

Pločica staklena50x80mm Šifra: 321062 Cijena: 35.00 Kn

Poklopac za pladanj Šifra: 322033 Cijena: 28.00 Kn

Pokrovno staklo (kut) Šifra: 321063 Cijena: 21.00 Kn

Povećalo Šifra: 322034 Cijena: 48.01 Kn

Predmetno staklo (kut) Šifra: 321064 Cijena: 21.00 Kn

Prsten srednji - fi8 Šifra: 302021 Cijena: 125.00 Kn

Prsten veliki - fi10 Šifra: 302008 Cijena: 144.00 Kn

Pumpica za zrak Šifra: 322035 Cijena: 77.00 Kn

Razvodnik "T" Šifra: 321065 Cijena: 35.00 Kn

Razvodnik "Y" Šifra: 321066 Cijena: 35.00 Kn

Reagens boca 50ml Šifra: 321067 Cijena: 35.00 Kn

Reagens boca 100ml Šifra: 321068 Cijena: 46.20 Kn

Satno staklo fi 60mm Šifra: 321069 Cijena: 18.20 Kn

Skalpel Šifra: 322036 Cijena: 165.20 Kn

Skalpel s plastičnom drškom Šifra: 322083 Cijena: 35.00 Kn

Spojnica "I" staklena fi 6mm Šifra: 321070 Cijena: 39.20 Kn

Spojnica dvostruka Šifra: 302009 Cijena: 106.00 Kn

Stalak tronožac Šifra: 322037 Cijena: 168.00 Kn

Stalak za epruvete Šifra: 322038 Cijena: 70.00 Kn

Stalak za petrijeve zdjelice Šifra: 321014 Cijena: 74.40 Kn

Stativna šipka dužine 400mm Šifra: 322039 Cijena: 49.00 Kn

Špirit 250ml Šifra: 339063 Cijena: 30.00 Kn

Špirit lampica - metalna Šifra: Cijena: 109.00 Kn

Špirit lampica - staklena Šifra: 321071 Cijena: 133.00 Kn

Šprica PVC s iglom Šifra: 322040 Cijena: 11.20 Kn

Štapić stakleni - mješalica fi 4x200mm Šifra: 321072 Cijena: 7.00 Kn

Tarionik s tučkom Šifra: 322041 Cijena: 199.00 Kn

Termometar lab. 0-100C Šifra: 325033 Cijena: 147.00Kn

Termometar lab. -30+200C Šifra: 325034 Cijena: 161.00 Kn

Tikvica staklena 250ml s ravnim dnom Šifra: 321073 Cijena: 81.20 Kn

Tikvica za destilaciju 250ml Šifra: 321074 Cijena: 82.60 Kn

Zdjelica porculanska za isparavanje Šifra: 322042 Cijena: 106.40 Kn

Žlica PVC dvostruka Šifra: 321075 Cijena: 21.00 Kn