1 - ŠKOLSKE GARNITURE

2 - SPECIJALIZIRANE UČIONICE

3 - ORMARI

4 - OSTALI ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ

5 - KNJIŽNICA

6 - ŠKOLSKE PLOČE, PANOI, PRIBOR ZA ŠK. PLOČE

7 - FIZIKA

8 - KEMIJA

9 - PRIRODA I BIOLOGIJA

11 - AV SREDSTVA I POLAGALA

12 - ZEMLJOPISNE I POVIJESNE KARTE

13 - TEHNIČKA KULTURA I MATEMATIKA

14 - UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Pribor PRIRODA I BIOLOGIJA za 5. - 8. razred za 5 grupa u ormaru Šifra: 203002 Cijena: 37.064.50 Kn

Pribor PRIRODA I BIOLOGIJA za OŠ - učenički Šifra: 203003 Cijena: 4.111.25

Pribor PRIRODA I BIOLOGIJA za OŠ - nastavnički Šifra: 203004 Cijena: 5.926.53 Kn

Kemikalije za osnovnu školu Šifra: 203005 Cijena: 2.909.50 Kn